แมลงเม่ากับประโยชน์ทางโภชนาการ กินอะไรดี เมนูอาหาร ร้านอาหารอร่อย Nightlife รีวิวคาเฟ่ ร้านอาหาร-คาเฟ่ ที่กิน-ที่พัก แนะนำร้านอาหาร อาหาร-สุขภาพ savourworld.com อาหารจากแมลงเม่า

แมลงเม่ากับประโยชน์ทางโภชนาการ

ในหลายประเทศมีการนำแมลงมาเป็นอาหาร เช่น ในแคว้นอัสสัมของประเทศอินเดียนำนางพญาปลวก ตัวอ่อนของผึ้ง ดักแด้ไหมป่า ตัวอ่อนของด้วงมะพร้าว มารับประทาน ชาวอินเดียนแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนนิยมรับประทานมด ปลวก ตัวอ่อนของด้วงมะพร้าว และเหา  ชาวอาราเบียและประเทศในตะวันออกนิยมรับ ประทานตั๊กแตนโดยการทําให้แห้งและบดผสมกับขนมปังปิ้งแล้วจิ้มเนยรับประทานเป็นอาหารว่าง หรือดองเก็บไว้รับประทานนาน ๆ ชาวปาปัวนิวกินีรับประทานมดแดง จิ้งหรีด ใบไม้ ตกแตนกิ่งไม้ เหาคน ด้วงแรด หมัด เป็นต้น สำหรับการนำแมลงมารับประทานในประเทศไทยนั้นพบมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแมลงที่นิยมรับประทานกันอาทิ ตัวอ่อนมด ดักแด้ไหม แมลงข้าวสาร แมงดา จิ้งหรีด ตั๊กแตน รวมถึงแมลงเม่า วิธีการเตรียมเพื่อรับประทานจะมีตั้งแต่การคั่ว ป่นผสมน้ำพริก ยํา พล่า ทอดกับไข่ ใส่แกงหน่อไม้ หรือทําห่อหมก สำหรับแมลงเม่าคือปลวกที่มีปีก เป็นปลวกวัยเจริญพันธุ์ที่บินออกนอกรังเพื่อผสมพันธุ์ในต้นฤดูฝน ชาวอีสานนิยมรับประทานแมลงเม่า โดยนํามาคั่วไฟอ่อน ๆ และใส่เกลือเล็กน้อย – คุณค่าอาหารในแมลงเม่า จากการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารในแมลงเม่าที่ได้มาจากตลาดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นนั้น พบว่า แมลงเม่าประกอบด้วยความชื้น […]

Continue Reading