พิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร กินอะไรดี เมนูอาหาร ร้านอาหารอร่อย Nightlife รีวิวคาเฟ่ ร้านอาหาร-คาเฟ่ ที่กิน-ที่พัก แนะนำร้านอาหาร อาหาร-สุขภาพ savourworld.com จุลินทรีย์ในอาหาร
พิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร กินอะไรดี เมนูอาหาร ร้านอาหารอร่อย Nightlife รีวิวคาเฟ่ ร้านอาหาร-คาเฟ่ ที่กิน-ที่พัก แนะนำร้านอาหาร อาหาร-สุขภาพ savourworld.com จุลินทรีย์ในอาหาร
พิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของคนเราทุกคน เพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต  แต่ในยุคปัจจุบัน อาหารที่คนเรารับประทานเข้าไปนั้นอาจพบการปนเปื้อนจากหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งจุลินทรีย์ทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย รวมถึงสารพิษที่เกิดจากจุลินทรีย์เหล่านั้น ก็มีโอกาสปนเปื้อนเข้ามาในอาหารที่คนเราต้องรับประทานได้เช่นกัน

จุลินทรีย์และพิษจากจุลินทรีย์ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายคนเราได้แก่ แบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินัม ที่สร้างสารพิษโบทูลินัม และเชื้อรา แอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส ที่สร้างสารพิษอะฟลาท๊อกซิน

– พิษจากจุลินทรีย์พวกแบคทีเรีย

พิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร กินอะไรดี เมนูอาหาร ร้านอาหารอร่อย Nightlife รีวิวคาเฟ่ ร้านอาหาร-คาเฟ่ ที่กิน-ที่พัก แนะนำร้านอาหาร อาหาร-สุขภาพ savourworld.com จุลินทรีย์ในอาหาร
พิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร

          แบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินัม สร้างสารพิษโบทูลินัมซึ่งเป็นสารพิษจากจุลินทรีย์ที่มีพิษสูงที่สุด พิษจากจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียชนิดนี้เจริญได้ดีในอาหารกระป๋องที่บรรจุในสภาพไร้ออกซิเจน ไส้กรอกซึ่งบรรจุเนื้อสัตว์ในสภาพไร้ออกซิเจน ปลารมควัน และยังพบตามเนื้อ ผักผลไม้และตามพื้นดิน พิษจากจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียชนิดนี้มี 7 ชนิดด้วยกันคือ เอ  บี  ซี  ดี  อี  เอฟ  และจี  จากผลการทดสอบพิษของโบทูลินัมกับหนูขาวเล็ก ซึ่งใช้สารพิษโบทูลินัม เอ ละลายสารละลายบัฟเฟอร์ของฟอสเฟต ความเข้มข้น 0.05 โมลาร์ แล้วใช้สารละลายดังกล่าว 0.5 ลบ.ซม. ฉีดเข้าไปในหนู

ผลการทดลองพบว่า สารพิษโบทูลินัมเอ มีค่า แอล ดี 50 (ปริมาณทางสถิติของสารพิษที่จะฆ่าหนูทดลองครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ใช้ทดลอง) คือ 0.00000003 มิลลิกรัม และมีผู้ประมาณไว้ว่า ปริมาณ 0.1-1 ไมโครกรัม สามารถฆ่าหนูทดลองได้ 3,000-30,000 ตัว และได้คิดคํานวณต่อไปว่า ถ้าใช้ปริมาณเพียง 2-3 มิลลิกรัม จะสามารถฆ่าคนทั้งเมืองนิวยอร์คได้  

สำหรับคนนั้น เมื่อคนกินอาหารที่มีสารพิษโบทูลินัมเข้าไป สารนี้จะแทรกซึมเข้าสู่กระแสโลหิตและจะซึมผ่านผนังเส้นเลือดไปทําลายประสาท ทําให้เกิดการยับยั้งการส่งผ่านกระแสความรู้สึก กล้ามเนื้อจะอ่อนตัวและหยุดทํางานในที่สุด อาการที่ปรากฏ คือผู้ป่วยจะอาเจียน อ่อนเพลีย เฉื่อยชา เกิดการอ่อนเปลี้ยของลิ้น กระบังลม คอ ทําให้เกิดการหายใจลําบาก คนไข้หมดสติและตายในที่สุด

– พิษจากจุลินทรีย์พวกรา

พิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร กินอะไรดี เมนูอาหาร ร้านอาหารอร่อย Nightlife รีวิวคาเฟ่ ร้านอาหาร-คาเฟ่ ที่กิน-ที่พัก แนะนำร้านอาหาร อาหาร-สุขภาพ savourworld.com จุลินทรีย์ในอาหาร
พิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร

เชื้อรา แอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส สร้างสารพิษอะฟลาท๊อกซิน และพบสารพิษจากจุลินทรีย์นี้ในอาหารจําพวกถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงป่น นอกจากนี้ยังพบในข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวเหนียว กาแฟ โกโก้ เป็นต้น ผลของอะฟลาท๊อกซินที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับเข้าไป ระยะ เวลาที่กินและชนิดของสัตว์ จากการทดลองกับสัตว์พบว่า ถ้าให้ปริมาณมากทําให้สัตว์หลายชนิดถึงแก่ความตาย โดยมีค่าแอลดี 50  0.5-10 มิลลิกรัม/น้ำหนัก 1 กิโลกรัม กรณีที่ได้รับสารพิษในปริมาณต่ำกว่าค่าแอลดี 50 จะทําให้เกิดโรคแก่ตับ ตับจะมีลักษณะเป็นจุด เป็นปุ่มปม เนื้องอกที่ตับ และโรคลําไส้

สําหรับพิษต่อคนนั้นเชื่อว่าทําให้เกิดโรคตับและมะเร็งของตับได้   ในการทดสอบกับเซลล์โดยให้สารพิษอะฟลาท๊อกซินแก่เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ปรากฏว่ามีพิษร้ายแรงต่อเซลล์ของตับ ไต ปอด ของคนและสัตว์ โดยไปยับยั้งการสร้างโปรตีน จะมีการสร้างเซลล์ที่ผิดปกติ และมีขนาดใหญ่กว่าปกติด้วย

จุลินทรีย์และพิษจากจุลินทรีย์ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายคนเราได้แก่ แบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลินัม ที่สร้างสารพิษโบทูลินัม  ซึ่งสารนี้จะแทรกซึมเข้าสู่กระแสโลหิตและจะซึมผ่านผนังเส้นเลือดไปทําลายประสาท ทําให้เกิดการยับยั้งการส่งผ่านกระแสความรู้สึก กล้ามเนื้อจะอ่อนตัวและหยุดทํางานในที่สุด  และเชื้อรา แอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส ที่สร้างสารพิษอะฟลาท๊อกซิน โดยพิษต่อคนคือทําให้เกิดโรคตับและมะเร็งของตับได้

เครดิตภาพจาก pixabay.com

เว็บที่ช่วยนำเสนออาหารสุขภาพ หรือว่า กินอะไรดี แนะนำร้านอาหารอร่อย ๆ ให้ได้ตามไปชิมแบบชิล ๆ ตามสไตล์ รวมถึง รีวิวคาเฟ่ และบาร์-ร้าน Nightlife สุดชิค น่านั่งน่าไปเก็บบรรยากาศ มาฝาก
#กินอะไรดี #เมนูอาหาร #ร้านอาหารอร่อย #Nightlife #รีวิวคาเฟ่ #ร้านอาหาร-คาเฟ่ #ที่กิน-ที่พัก #แนะนำร้านอาหาร #อาหาร-สุขภาพ #savourworld.com #จุลินทรีย์ในอาหาร